آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری، کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس آنلاین مشاوره و آموزش دروس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری شامل: زبان عمومی و تخصصی و مباحث عمومی شهرسازی ایران و مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری و تاریخ شهر و شهرسازی و آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی با تدریس اساتید با سابقه از این قسمت قابل دسترسی می باشد.