آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید آزمون دکتری گروه داروسازی کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس کنکور دکتری گروه داروسازی برای دروس تخصصی سم شناسی و شیمی دارویی و داروسازی بالینی و فارماسیوتیکس و زیست فناوری دارویی و داروسازی سنتی و داروسازی هسته ای و فارماکوگنوزی و نانوفناوری دارویی و زیست مواد دارویی قابل مشاهده است. همچنین امکان تهیه آزمون های آزمایشی، رزرو مشاوره دکتری گروه داروسازی برای انتخاب کتاب یا موضوعات دیگر از طریق این قسمت امکان پذیر است. با انتخاب استاد مد نظر خود می توانید به لیست کامل کلاس های دکتری گروه داروسازی و دیگر خدمات ایشان دسترسی داشته باشید.