آزمون ها
جستجو
فیلتر
به ترتیب...

اساتید آزمون دکتری مدیریت کلاس، مشاوره و آزمون

کلاس کنکور دکتری مدیریت برای دروس تخصصی مدیریت بازرگانی و راهبردی (استراتژیک) و مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت رسانه و اطلاعات و مدیریت فناوی اطلاعات (IT) و کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی و مدیریت مالی قابل مشاهده است. همچنین امکان تهیه آزمون های آزمایشی، رزرو مشاوره دکتری مدیریت برای انتخاب کتاب یا موضوعات دیگر از طریق این قسمت امکان پذیر است. با انتخاب استاد مد نظر خود می توانید به لیست کامل کلاس های دکتری مدیریت و دیگر خدمات ایشان دسترسی داشته باشید.