۳گام

اساتید تالار اساتید 3گام

ارتباط با اساتید مدیریت در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره
آرش حامدی نژاد
آرش حامدی نژاد
آنلاین
رتبه 9 ارشد مدیریت و دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
300+ مشاوره
طاها سیادت
طاها سیادت
رتبه ۱ کنکور مدیریت ۱۴۰۲
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.7
100+ مشاوره
پردیس نوری
پردیس نوری
رتبه ۵۷ کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی ۱۴۰۲
مشاوره
برنامه ریزی
4.2
30 مشاوره
حمیدرضا لطفی
حمیدرضا لطفی
رتبه ۳۵ کنکور دکتری مدیریت بازرگانی
کلاس
4.6
جدید

ارتباط با اساتید حقوق در 3گام

نمایش همه
علیرضا فتحی
علیرضا فتحی
آنلاین
فارغ التحصیل ارشد حقوق از دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1397 و هدایت بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.8
2200+ مشاوره
یونس حسین پور
یونس حسین پور
رتبه 6 آزمون وکالت و رتبه 196 ارشد حقوق
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
100+ مشاوره
سینا ترک زبان
سینا ترک زبان
دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
23 مشاوره
محمد امین نادری
محمد امین نادری
کارآموز وکالت و دانشجوی ارشد دانشگاه علوم قضایی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
22 مشاوره
حسن رجب پور
حسن رجب پور
رتبه 7 ارشد حقوق تجارت بین‌ الملل، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
19 مشاوره
توحید مهاجری
توحید مهاجری
دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه تهران
کلاس
5
جدید

ارتباط با اساتید روانشناسی در 3گام

نمایش همه
نرگس یگانه
نرگس یگانه
رتبه 3 دکتری روانشناسی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.7
500+ مشاوره
سیده هستی تمدن
سیده هستی تمدن
رتبه 42 دکتری روانشناسی و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و رتبه 1 آزمون جامع
مشاوره
برنامه ریزی
4.5
400+ مشاوره
فرزانه رمضانی
فرزانه رمضانی
فارغ التحصیل ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
کلاس
3.8
100+ مشاوره
مهدی فرخی پور
مهدی فرخی پور
آنلاین
رتبه 36 ارشد روانشناسی دانشجوی دانشگاه خوارزمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
100+ مشاوره
سمانه کاربخش
سمانه کاربخش
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه شیراز
مشاوره
برنامه ریزی
4.1
62 مشاوره
امیرحسین حیدری
امیرحسین حیدری
رتبه ۸ ارشد روانشناسی، دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.5
86 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته تجربی در 3گام

نمایش همه
زهرا بشارت
زهرا بشارت
دانشجوی پزشکی دانشگاه مازندران
مشاوره
برنامه ریزی
آزمون
4.6
250+ مشاوره
عبدالمتین استوار
عبدالمتین استوار
دانشجوی دکتری داروسازی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.8
49 مشاوره
اشکان سمواتیان
اشکان سمواتیان
دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
26 مشاوره
امیررضا صدوقی
امیررضا صدوقی
دانشجوی دندان پزشکی علوم پزشکی همدان
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
23 مشاوره
محسن قاسمی
محسن قاسمی
رتبه 7 المپیاد کشوری شیمی، رتبه 2 المپیاد منطقه ای شیمی و دانشجوی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس
کلاس
5
جدید
رحیم میرزابیکی
رحیم میرزابیکی
دانشجوی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
جدید

ارتباط با اساتید رشته عمران 3گام

نمایش همه
علیرضا نورهاشمی
علیرضا نورهاشمی
فارغ التحصیل ارشد مهندسی عمران مشاور تخصصی از سال 1398 و مشاور بیش از ۱۰ رتبه دو رقمی کشوری
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
600+ مشاوره
احسان نیک گفتار
احسان نیک گفتار
آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو انجمن ژئوتکنیک ایران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
کتاب و جزوه
4.8
72 مشاوره
زهرا احمدی
زهرا احمدی
دانشجوی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
48 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته مشاوره در 3گام

نمایش همه
زینب کاظمی
زینب کاظمی
فارغ التحصیل ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دورقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
200+ مشاوره
سید محمد مهدی رئیس کرمی
سید محمد مهدی رئیس کرمی
رتبه 5 دکتری و رتبه 1 ارشد مشاوره، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
مشاوره
برنامه ریزی
پروژه
4.8
200+ مشاوره
عاطفه صمدی
عاطفه صمدی
رتبه 20 ارشد مشاوره
مشاوره
برنامه ریزی
3.8
29 مشاوره
علی رحیم حلاج
علی رحیم حلاج
رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد مشاوره و دانشجوی ارشد خانواده دانشگاه اصفهان
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
22 مشاوره

ارتباط با اساتید مهندسی شیمی در 3گام

نمایش همه
محمد آزاد
محمد آزاد
فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1397 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.2
2000+ مشاوره
مهدی هوشیاری
مهدی هوشیاری
آنلاین
رتبه 10 دکتری مهندسی شیمی و فارغ التحصیل ارشد از دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.6
200+ مشاوره
محسن قاسمی
محسن قاسمی
رتبه 7 المپیاد کشوری شیمی، رتبه 2 المپیاد منطقه ای شیمی و دانشجوی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس
کلاس
5
جدید

ارتباط با اساتید زیست سلولی در 3گام

نمایش همه
امید دهقانی
امید دهقانی
رتبه 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکول دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
300+ مشاوره
پرهام حسین فشمی
پرهام حسین فشمی
رتبه 1 بیوتکنولوژی پزشکی و رتبه 9 بیوشیمی بالینی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
وبینار
4.9
350+ مشاوره
فهیمه قمری
فهیمه قمری
رتبه ۸ ارشد زیست شناسی، برگزیده مرحله اول المپیاد دانشجویی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
27 مشاوره
زهرا قره گزلو
زهرا قره گزلو
دانشجوی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.2
19 مشاوره

ارتباط با اساتید برنامه ریزی شهری در 3گام

نمایش همه
فرزانه جاویدی
فرزانه جاویدی
رتبه 33 ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز
مشاوره
برنامه ریزی
5
22 مشاوره

ارتباط با اساتید کنکور انسانی در 3گام

نمایش همه
فائزه سروش
فائزه سروش
رتبه ۲۴۱ کنکور انسانی و دانشجوی حقوق دانشگاه شاهد
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.6
450+ مشاوره

ارتباط با اساتید حسابداری در 3گام

نمایش همه
ایمان طلائی پور
ایمان طلائی پور
رتبه ۷۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱
مشاوره
برنامه ریزی
5
12 مشاوره
جذب استاد در 3گام
انتخاب رشته ارشد با هوش مصنوعی
مشاوره 0 تا100 انتخاب رشته ارشد
مشاوره انتخاب رشته با رتبه های برتر
انتخاب رشته اشتباه ارشد
هوش مصنوعی انتخاب رشته
دانشگاه بهتر

ارتباط با اساتید رشته تربیت بدنی 3گام

نمایش همه
آرمین جبینی اصل
آرمین جبینی اصل
رتبه 45 ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
150+ مشاوره
حسنا خدیوی
حسنا خدیوی
دانشجوی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره
برنامه ریزی
4.1
86 مشاوره
محمدعلی شیبک
محمدعلی شیبک
رتبه 1 کنکور ارشد تربیت بدنی با 9 سال سابقه
مشاوره
برنامه ریزی
ویدیو و پادکست
کتاب و جزوه
4.8
150+ مشاوره

ارتباط با اساتید رشته زبان در 3گام

نمایش همه
نیلوفر صادق پور
نیلوفر صادق پور
رتبه 31 ارشد زبان انگلیسی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.8
350+ مشاوره
غزل عین آبادی
غزل عین آبادی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی با بیش از 9 سال تجربه
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
پروژه
4.8
10 سال سابقه
محمد بهروجه
محمد بهروجه
رتبه 14 و دانشجوی ارشد زبان انگلیسی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.5
42 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته بیوتکنولوژی در 3گام

نمایش همه
امید دهقانی
امید دهقانی
رتبه 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکول دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
300+ مشاوره
پرهام حسین فشمی
پرهام حسین فشمی
رتبه 1 بیوتکنولوژی پزشکی و رتبه 9 بیوشیمی بالینی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
وبینار
4.9
350+ مشاوره
مصطفی قیدی
مصطفی قیدی
رتبه ۲ کل بیوتکنولوژی پزشکی، دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
85 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته بیوشیمی بالینی در 3گام

نمایش همه
امید دهقانی
امید دهقانی
رتبه 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکول دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
300+ مشاوره
پرهام حسین فشمی
پرهام حسین فشمی
رتبه 1 بیوتکنولوژی پزشکی و رتبه 9 بیوشیمی بالینی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
وبینار
4.9
350+ مشاوره
گلستان اسماعیل نژاد
گلستان اسماعیل نژاد
آنلاین
رتبه 1 ارشد سم شناسی، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
150+ مشاوره
مصطفی قیدی
مصطفی قیدی
رتبه ۲ کل بیوتکنولوژی پزشکی، دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
85 مشاوره
نگین زارع مهرجردی
نگین زارع مهرجردی
رتبه ۱ کارشناسی ارشد داروسازی گرایش سم شناسی
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
46 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته ژنتیک در 3گام

نمایش همه
امید دهقانی
امید دهقانی
رتبه 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکول دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
300+ مشاوره
پرهام حسین فشمی
پرهام حسین فشمی
رتبه 1 بیوتکنولوژی پزشکی و رتبه 9 بیوشیمی بالینی، دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
وبینار
4.9
350+ مشاوره
گلستان اسماعیل نژاد
گلستان اسماعیل نژاد
آنلاین
رتبه 1 ارشد سم شناسی، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
150+ مشاوره
مصطفی قیدی
مصطفی قیدی
رتبه ۲ کل بیوتکنولوژی پزشکی، دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
85 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته سم شناسی در 3گام

نمایش همه
گلستان اسماعیل نژاد
گلستان اسماعیل نژاد
آنلاین
رتبه 1 ارشد سم شناسی، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
150+ مشاوره
عارفه صادقی
عارفه صادقی
رتبه 46 ارشد دانشگاه علوم دارویی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.5
53 مشاوره
نگین زارع مهرجردی
نگین زارع مهرجردی
رتبه ۱ کارشناسی ارشد داروسازی گرایش سم شناسی
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
46 مشاوره
علی خلیلی
علی خلیلی
دانشجو دکتری سم شناسی ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
5
جدید

ارتباط با اساتید مهندسی صنایع در 3گام

نمایش همه
مریم عبادی
مریم عبادی
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت و با سابقه مشاوره بیش از 10 رتبه یک و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
750+ مشاوره
سعید نسیم سبحان
سعید نسیم سبحان
فارغ التحصیل ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر با تجربه مشاوره از سال 1393 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
550+ مشاوره
هومن پوررستمی
هومن پوررستمی
رتبه 24 ارشد مهندسی صنایع دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
66 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته شیمی در 3گام

نمایش همه
نسیم چاپاری
نسیم چاپاری
رتبه 9 دکتری شیمی و دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.7
200+ مشاوره
محسن قاسمی
محسن قاسمی
رتبه 7 المپیاد کشوری شیمی، رتبه 2 المپیاد منطقه ای شیمی و دانشجوی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس
کلاس
5
جدید
رامین ابراهیمی
رامین ابراهیمی
آنلاین
رتبه 1 دکتری شیمی، دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
3.9
12 مشاوره

ارتباط با اساتید رشته ریاضی در 3گام

نمایش همه
احسان ایرانی
احسان ایرانی
فارغ التحصیل ارشد عمران از دانشگاه علم و صنعت و هدایت بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.6
650+ مشاوره
محمدحسین لطیفی
محمدحسین لطیفی
آنلاین
فارغ التحصیل ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال) دانشگاه تهران و لیسانس مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
28 مشاوره
امیر رضا اردلانی
امیر رضا اردلانی
رتبه 29 ارشد مهندسی مواد، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
5
13 مشاوره
مجتبی وفا
مجتبی وفا
مشاور و مدرس حرفه‌ای ریاضی و فیزیک (بیش از 10 سال سابقه تدریس و مشاوره تخصصی)
مشاوره
کلاس
5
10 مشاوره
محسن قاسمی
محسن قاسمی
رتبه 7 المپیاد کشوری شیمی، رتبه 2 المپیاد منطقه ای شیمی و دانشجوی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه تربیت مدرس
کلاس
5
جدید
وحید سوری
وحید سوری
فارغ التحصیل کارشناسی زیست شناسی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
جدید
رحیم میرزابیکی
رحیم میرزابیکی
دانشجوی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
جدید

ارتباط با اساتید مدیریت کسب و کار در 3گام

نمایش همه
مریم عبادی
مریم عبادی
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت و با سابقه مشاوره بیش از 10 رتبه یک و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
750+ مشاوره

ارتباط با اساتید علوم تربیتی در 3گام

نمایش همه
نگار یحیی آبادی
نگار یحیی آبادی
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
300+ مشاوره
پریسا مداحی
پریسا مداحی
رتبه ۴۳ کارشناسی ارشد و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
مشاوره
برنامه ریزی
4.3
40 مشاوره

ارتباط با اساتید اقتصاد در 3گام

نمایش همه
ریحانه حسن زاده
ریحانه حسن زاده
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی با تجربه مشاوره از سال 1398 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
500+ مشاوره
میعاد بدری
میعاد بدری
دانشجوی ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشاوره
کلاس
5
جدید

ارتباط با اساتید علوم سیاسی در 3گام

نمایش همه
فاطمه وطن پرست مقدم
فاطمه وطن پرست مقدم
رتبه 1 ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
73 مشاوره
محمد جلیلی صومعه سرائی
محمد جلیلی صومعه سرائی
رتبه ۵ اندیشه سیاسی، دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
مشاوره
4.4
17 مشاوره
مهدی نریمانی
مهدی نریمانی
رتبه 14 ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.2
13 مشاوره

ارتباط با اساتید علوم ارتباطات در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره

ارتباط با اساتید علوم اجتماعی در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره

ارتباط با اساتید فقه و حقوق در 3گام

نمایش همه
محمد حسن زاده
محمد حسن زاده
رتبه 2 ارشد فقه و حقوق دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
5
12 مشاوره
احمدرضا جعفرپیشه
احمدرضا جعفرپیشه
رتبه 6 ارشد فقه و حقوق
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
5
جدید

ارتباط با اساتید مهندسی مکانیک در 3گام

نمایش همه
امیرحسین مهدوی
امیرحسین مهدوی
رتبه 46 ارشد مهندسی مکانیک دانشجوی دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1399 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
300+ مشاوره
نوید توکلی
نوید توکلی
رتبه 21 ارشد مهندسی مکانیک دانشجوی دانشگاه تهران و رتبه 500 کنکور سراسری
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
300+ مشاوره
سید امیر محمد سجادیه خواجوئی
سید امیر محمد سجادیه خواجوئی
رتبه 43 ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
14 مشاوره
سید سعید میرباقری
سید سعید میرباقری
دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مشاوره
برنامه ریزی
5
جدید

ارتباط با اساتید مهندسی هوافضا در 3گام

نمایش همه
مهدی مهرآبادی
مهدی مهرآبادی
دانشجوی ارشد مهندسی هوا فضا دانشگاه صنعتی شریف
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
68 مشاوره
سید سعید میرباقری
سید سعید میرباقری
دانشجوی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مشاوره
برنامه ریزی
5
جدید

ارتباط با اساتید مهندسی مواد در 3گام

نمایش همه
محمدحسین لطیفی
محمدحسین لطیفی
آنلاین
فارغ التحصیل ارشد مهندسی پزشکی (بیومتریال) دانشگاه تهران و لیسانس مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
28 مشاوره
امیر رضا اردلانی
امیر رضا اردلانی
رتبه 29 ارشد مهندسی مواد، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
5
13 مشاوره

ارتباط با اساتید HSE در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره

ارتباط با اساتید ارشد آمار در 3گام

نمایش همه
رضا صالحیان
رضا صالحیان
رتبه 5 ارشد آمار دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
پروژه
5
10 مشاوره

ارتباط با اساتید زیست گیاهی

نمایش همه
فهیمه قمری
فهیمه قمری
رتبه ۸ ارشد زیست شناسی، برگزیده مرحله اول المپیاد دانشجویی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
27 مشاوره
زهرا باقری
زهرا باقری
آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره
برنامه ریزی
4.5
23 مشاوره

ارتباط با اساتید علوم شناختی در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره

ارتباط با اساتید معماری در 3گام

نمایش همه
مجتبی صفری
مجتبی صفری
رتبه 22 ارشد، دانشجوی معماری دانشگاه شهیدبهشتی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
23 مشاوره

ارتباط با اساتید هنرهای نمایشی و سینما در 3گام

نمایش همه
پدرام رستمی
پدرام رستمی
کارشناسی ارشد سینما دانشگاه هنر تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
200+ مشاوره

ارتباط با اساتید زراعت در 3گام

نمایش همه
مهدی فارسی دوست
مهدی فارسی دوست
رتبه 5 ارشد اگروتکنولوژی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
مشاوره
5
جدید
آیدا ایرانپور
آیدا ایرانپور
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
5
11 مشاوره

ارتباط با اساتید علوم باغبانی در 3گام

نمایش همه
زینب دهقانی پوده
زینب دهقانی پوده
رتبه 12 ارشد مهندسی باغبانی دانشگاه اصفهان
مشاوره
برنامه ریزی
4.3
جدید

ارتباط با اساتید بیوتکنولوژی کشاورزی

نمایش همه
مهدی فارسی دوست
مهدی فارسی دوست
رتبه 5 ارشد اگروتکنولوژی، فیزیولوژی گیاهان زراعی
مشاوره
5
جدید

ارتباط با اساتید صنایع غذایی در 3گام

نمایش همه
متین محمدی نژاد
متین محمدی نژاد
رتبه 16 ارشد صنایع غذایی و دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان
مشاوره
برنامه ریزی
کتاب و جزوه
آزمون
4.5
40 مشاوره

ارتباط با اساتید ایمنی شناسی در 3گام

نمایش همه
مهشاد نوروزی
مهشاد نوروزی
رتبه ی ۱۶ ارشد هماتولوژی و دانشجوی سازمان انتقال خون ایران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
150+ مشاوره

ارتباط با اساتید هماتولوژی در 3گام

نمایش همه
مهشاد نوروزی
مهشاد نوروزی
رتبه ی ۱۶ ارشد هماتولوژی و دانشجوی سازمان انتقال خون ایران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
150+ مشاوره
گلستان اسماعیل نژاد
گلستان اسماعیل نژاد
آنلاین
رتبه 1 ارشد سم شناسی، دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
150+ مشاوره
صمد ولی زاده
صمد ولی زاده
فارغ التحصیل ارشد هماتولوژی از سازمان انتقال خون
مشاوره
4.6
جدید

ارتباط با اساتید پرستاری در 3گام

نمایش همه
معین سلامی
معین سلامی
دانشجوی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
آزمون
4.2
38 مشاوره

ارتباط با اساتید اقتصاد بهداشت در 3گام

نمایش همه
ریحانه حسن زاده
ریحانه حسن زاده
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی با تجربه مشاوره از سال 1398 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
500+ مشاوره
میعاد بدری
میعاد بدری
دانشجوی ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مشاوره
کلاس
5
جدید

ارتباط با اساتید مدیریت خدمات درمانی در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره

ارتباط با اساتید IELTS در 3گام

نمایش همه
نیلوفر صادق پور
نیلوفر صادق پور
رتبه 31 ارشد زبان انگلیسی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.8
350+ مشاوره
ندا الیادرانی
ندا الیادرانی
مشاور و مدرس آیلتس
مشاوره
کلاس
4.6
جدید

ارتباط با اساتید آزمون EPT در 3گام

نمایش همه
غزل عین آبادی
غزل عین آبادی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی با بیش از 9 سال تجربه
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
پروژه
4.8
10 سال سابقه

ارتباط با اساتید کنکور منحصرا زبان در 3گام

نمایش همه
غزل عین آبادی
غزل عین آبادی
مدرس و مترجم زبان انگلیسی با بیش از 9 سال تجربه
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
پروژه
4.8
10 سال سابقه
محمد بهروجه
محمد بهروجه
رتبه 14 و دانشجوی ارشد زبان انگلیسی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.5
42 مشاوره

ارتباط با اساتید علوم آزمایشگاهی (3) در 3گام

نمایش همه
نوید نمدیان
نوید نمدیان
رتبه‌ی ۷ ارشد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.5
33 مشاوره

ارتباط با اساتید هنرهای ساخت و معماری در 3گام

نمایش همه
مجتبی صفری
مجتبی صفری
رتبه 22 ارشد، دانشجوی معماری دانشگاه شهیدبهشتی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
23 مشاوره

ارتباط با اساتید ریاضی در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره

ارتباط با استاد رحیم حلاج

علی رحیم حلاج
علی رحیم حلاج
رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد مشاوره و دانشجوی ارشد خانواده دانشگاه اصفهان
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
22 مشاوره

علی رحیم حلاج

نمایش همه
راهنمایی و مشاوره تلفنی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره
راهنمایی و مشاوره تلفنی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره
4.9
(10)
قیمت جلسه از
82,000 تومان
راهنمایی و مشاوره، پیشتیبانی، برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره
راهنمایی و مشاوره، پیشتیبانی، برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره
قیمت ماهیانه از
2%
653,000 تومان
636,600 تومان
راهنمایی و مشاوره پیشگیری و درمان فرسودگی تحصیلی، از علت یابی تا درمان
راهنمایی و مشاوره پیشگیری و درمان فرسودگی تحصیلی، از علت یابی تا درمان
قیمت جلسه از
156,000 تومان
آموزش و اصلاح روش مطالعه و یادگیری
آموزش و اصلاح روش مطالعه و یادگیری
قیمت جلسه از
136,000 تومان

ارتباط مستقیم با استاد نیک گفتار

احسان نیک گفتار
احسان نیک گفتار
آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو انجمن ژئوتکنیک ایران
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
کتاب و جزوه
4.8
72 مشاوره

احسان نیک گفتار

نمایش همه
مشاوره رایگان (تعداد محدود)
مشاوره رایگان (تعداد محدود)
4.8
(17)
قیمت جلسه
100%
47,000 تومان
0 تومان
✨مشاوره تخصصی تکمیلی (تک جلسه تلفنی)
✨مشاوره تخصصی تکمیلی (تک جلسه تلفنی)
5
(5)
جلسه ای از
108,000 تومان
طرح ویژه اقتصادی مشاوره کنکور ارشد عمران
طرح ویژه اقتصادی مشاوره کنکور ارشد عمران
4.8
(13)
قیمت ماهیانه
4%
501,000 تومان
479,400 تومان
کپسول خاک (رفع اشکال مکانیک خاک)
کپسول خاک (رفع اشکال مکانیک خاک)
قیمت جلسه ای
8%
282,000 تومان
259,440 تومان
خلاصه نکات طبقه بندی شده مکانیک خاک
خلاصه نکات طبقه بندی شده مکانیک خاک
5
(1)
قیمت
5%
105,000 تومان
99,750 تومان
آشنایی با مهندسی عمران، بازار کار و آینده شغلی
آشنایی با مهندسی عمران، بازار کار و آینده شغلی
قیمت جلسه از
94,000 تومان

ارتباط مستقیم با استاد نورهاشمی

علیرضا نورهاشمی
علیرضا نورهاشمی
فارغ التحصیل ارشد مهندسی عمران مشاور تخصصی از سال 1398 و مشاور بیش از ۱۰ رتبه دو رقمی کشوری
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
600+ مشاوره

علیرضا نورهاشمی

نمایش همه
مشاوره تلفنی مخصوص مهندسی عمران
مشاوره تلفنی مخصوص مهندسی عمران
4.7
(46)
قیمت جلسه از
5%
148,000 تومان
140,600 تومان
طرح کوچینگ مطالعه مخصوص مهندسی عمران
طرح کوچینگ مطالعه مخصوص مهندسی عمران
4.6
(461)
قیمت ماهیانه از
7%
627,000 تومان
582,600 تومان
بدون برنامه ریزی بازنده ای

ارتباط با اساتید آزمون وکالت در 3گام

نمایش همه
علیرضا فتحی
علیرضا فتحی
آنلاین
فارغ التحصیل ارشد حقوق از دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1397 و هدایت بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
4.8
2200+ مشاوره
یونس حسین پور
یونس حسین پور
رتبه 6 آزمون وکالت و رتبه 196 ارشد حقوق
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
100+ مشاوره
محمد امین نادری
محمد امین نادری
کارآموز وکالت و دانشجوی ارشد دانشگاه علوم قضایی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
22 مشاوره
توحید مهاجری
توحید مهاجری
دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه تهران
کلاس
5
جدید
احمدرضا جعفرپیشه
احمدرضا جعفرپیشه
رتبه 6 ارشد فقه و حقوق
مشاوره
برنامه ریزی
کلاس
5
جدید

ارتباط با اساتید دکترا مدیریت در 3گام

نمایش همه
محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
3600+ مشاوره
بلک فرایدی 3گام
تالار اساتید 3گام
خودشناسی رایگان
آلمان
ثبت نام کنکور ارشد شروع شد