۳گام
نوید نائینی

نوید نائینی

رتبه 11 ارشد روانشناسی و دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با 3 سال سابقه

4.6
دانش آموختگان17 نفر
سابقه مشاوره3 جلسه
سابقه آموزشی1+ ماه
دنبال کردن

درباره من

دانش آموخته سازمان استعداد های درخشان از اول راهنمایی تا پیش دانشگاهی کارشناسی روانشناسی دانشگاه مازندران. فارغ التحصیل ممتاز با معدل ۱۹/۰۳ و برگزیده شرکت در المپیاد کشوری روانشناسی. رتبه ۱۱ کنکورکارشناسی ارشد روانشناسی. دانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی روزانه دانشگاه شهید بهشتی