۳گام
زهرا قره گزلو

زهرا قره گزلو

دانشجوی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

13دنبال کننده
4.2از 14 رای
دانش آموختگان17 نفر
سابقه مشاوره19 جلسه
سابقه آموزشی1+ سال
دنبال کردن

درباره من

سابقه تدریس یا مشاوره زهرا قره گزلو: پشتیبان و مشاور تحصیلی کنکور تدریس خصوصی بیوشیمی، زیست شناسی سلولی مولکولی تدریس خصوصی فیزیولوژی رشته روان شناسی تدریس خصوصی زیست شناسی کنکور مدارک کسب شده: Drug didcovery مقاله: Introduction of effective medicinal plants in the treatment of inflammatory eye diseases from the perspective of traditional Iranian medicine درس تخصصی: بیوشیمی و زیست سلولی و مولکولی نحوه کمک به داوطلبان 3گام: من زهرا قره گزلو هستم دانشجوی کارشناسی ارشد رشتــه بیــوشیمی دانشگــاه کاشــان، در حــال حــاضر در مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیــراز مشغــول بــه تحقیــق و پژوهــش روی موضــوع پایــان نــامه و چنــد طــرح پژوهشــی هســتم. مقطــع کارشناســـی را در رشتـــه زیســـت شناســـی عمـــومی دانشگاه شیراز طی کردم. به دلیل علاقه زیادی که به دنیــای پروتئیــن هــا و مبحــث دارورســانی هدفمنــد داشتم وارد رشته بیوشیمی شدم. کار روی سلولهای بنیادی چشم و بررسی اثر داروهای متفاوت بر آنها، برای من جذاب شد. وارد این گرایش شدم و پس از آن مسـیر سـاخت داربسـت هـای طـبیعی و مناسـب تولید قرنیه با سلولهای بنیادی را در پیش گرفتم. با توجه به اهداف موسسه 3گام در جهت کمک به داوطلبان برای انتخاب بهترین مسیر، خوشحالم که میتوانم با در اختیار گذاشتن دانش و تجربیاتم به داوطلبان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم کمک کنم. بـا شنـاختی کـه نسـبت بـه کنکـور زیسـت سـلولی و مولکولی و زیست شناسی جانوری در وزارت علوم و رشتـــه هـــای علـــوم آزمایشگـــاهی 1،2 و 3در وزارت بهداشت دارم، طی چند سال اخیر داوطلبان زیادی از رشته های مرتبط با این گرایش ها به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تمایل یافتند و بــاتوجه بــه ظرفیــت پــایین دانشگــاه هــا در مقــاطع کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری در ایـــن گرایـــش هـــا، داوطلبان این گرایش ها نیازمند تلاش و پشتکار بالا، برنامه ریزی دقیق و صحیح هستند. ما با برنامه ریزی اصولی و گام به گام، انتخاب بهترین منابع، آموزش اختصاصی روش مطالعه تک تک دروس و کمک به تمرکــز شمــا تلاش میکنیــم در ایــن راه همــراه شمــا باشیم و شما را به موفقیت نزدیک کنیم. در حــال حــاضر متقاضیــان رشتــه تجربــی نیمــی از داوطلبان کنکور سراسری را تشکیل میدهند. درنتیجه بــرای مــوفقیت در ایــن مســیر نیــاز بــه برنــامه ریــزی صحیح، دقیق و گام به گام دارد. ما با برنامه ریزی اصـــولی، معرفـــی منـــابع کمـــک آمـــوزشی، آمـــوزش اختصاصی روش مطالعه و کمک به تمرکز و کاهش تنــش و اضطــراب شمــا تلاش میکنیــم شمــا را بــه بهترین نحو در قدم برداشتن در این راه کمک کنیم تا نتیجه زحمات و تلاش های خود را به بهترین شکل ببینید.

دستاورد‌ها
دانشجوی ارشد دانشگاه کاشان
فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه شیراز
مشاورهبرنامه ریزیکلاسبرنامه کارینظرات (5)
 • مشاوره

  • مشاوره کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
   5
   (4)
   رفع اشکال رایگان
   مدت: 10 تا 45 دقیقه
   تماس امن
   چت آنلاین رایگان
   قیمت جلسه ای از
   154,000 تومان
  مشاوره
  جستجو
  نتیجه ای یافت نشد.لطفا با کلید واژه دیگر مجددا تلاش کنید.
 • برنامه ریزی

  • مشاوره و پشتیبانی کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
   رفع اشکال رایگان
   پیگیری روزانه
   حذف فصول کم اهمیت
   پرداخت قسطی (ماهانه)
   قیمت ماهیانه
   5%
   630,000 تومان
   597,600 تومان
  برنامه ریزی
  جستجو
  نتیجه ای یافت نشد.لطفا با کلید واژه دیگر مجددا تلاش کنید.
 • کلاس

  • کلاس رفع اشکال زیست شناسی سلولی و مولکولی
   چت رایگان
   قیمت جلسه ای
   408,000 تومان
  • کلاس رفع اشکال بیوشیمی
   چت رایگان
   قیمت جلسه ای
   408,000 تومان
  • کلاس خصوصی زیست شناسی دوازدهم
   جلسات 60 دقیقه ای
   چت رایگان
   قیمت جلسه ای
   405,000 تومان
  • کلاس خصوصی بیوشیمی
   جلسات 60 دقیقه ای
   چت رایگان
   قیمت جلسه ای
   405,000 تومان
  کلاس
  جستجو
  نتیجه ای یافت نشد.لطفا با کلید واژه دیگر مجددا تلاش کنید.
 • برنامه کاری

  • شنبه
   8 الی 14
  • یکشنبه
   8 الی 22
  • دوشنبه
   8 الی 22
  • سه‌شنبه
   8 الی 22
  • چهارشنبه
   8 الی 22
  • پنجشنبه
   8 الی 23
  • جمعه
   8 الی 23
 • نظرات

  نمایش همه نظرات
  • 7 دی 1402
   مشاوره کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی

   عالی بودن ممنون از شما

   نظر مفید بود؟
  • 25 تیر 1402
   انتخاب رشته کنکور ارشد

   Good

   نظر مفید بود؟
  • 27 خرداد 1402
   انتخاب رشته کنکور ارشد

   چت بسته است

   نظر مفید بود؟
  نظرات