۳گام
دکتر مروج

دکتر مروج

مدرس دوره های ارشد و دکترا در دروس بازاریابی و استعداد تحصیلی

19دنبال کننده
4.6
دانش آموختگان5002 نفر
سابقه مشاوره3 جلسه
سابقه آموزشی13+ سال
دنبال کردن