۳گام
حمید رضا سنگین آبادی

حمید رضا سنگین آبادی

رتبه ۵۶ کنکور سراسری با پنج سال سابقه مشاوره

4.6
دانش آموختگان2 نفر
سابقه مشاوره3 جلسه
سابقه آموزشی1+ ماه
دنبال کردن

درباره من

دوره ی کارشناسی رو در رشته ی مهندسی برق گرایش کنترل در دانشگاه بیرجند به اتمام رسانده ام و دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی گرایش عصبی -شناختی دانشگاه علم و صنعت هستم با توجه به تجربه های متعددی که در دوره ی تحصیل و فرایند کنکور داشته ام میتوانم مباحث مختلفی رو باز و دانشجو را به بهترین گرایشی که علاقه دارد برسانم