شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

تعداد بازدید 733 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه متغیر (هرواحد) پایان نامه نظری پایان نامه آزمایشگاهی و کارگاهی
9,375,000 3,935,264 6,558,773 9,838,160

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته آموزش زبان انگلیسی دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه متغیر (هرواحد) پایان نامه نظری پایان نامه آزمایشگاهی و کارگاهی
5,625,000 2,091,204 5,228,008 7,842,012

 

شهریه پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت 45,000,000
شهریه دوره مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98
شهریه ثابت شهریه متغیر
دروس نظری دروس جبرانی پروژه
10,450,000 2,530,000 1,587,000 5,290,000

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت 85,000,000

 

شهریه پردیس خودگردان دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت

90,000,00

 

شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

 

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد