انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

مریم در تاریخ شنبه ۱۵ اسفند

من رشته کارشناسیم آمارهسومیخوام ارشدبدم کدوم گرایش رشتع آمارآسون تره و قبولی دران راحت تره؟