برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولی

avatar

قبولی

محدثه در تاریخ شنبه ۱۵ اسفند

من دانشجوی ترم هشت امار و کاربردهای پیام نورم با پایه ای نسبتا ضعیف
میتونم تو رشته آمار زیستی موفق بشم؟؟