قبولی ارشد

avatar

قبولی ارشد

زهرا در تاریخ سه شنبه ۲۹ تیر

سلام با رتبه 1190 ژنتیک و بیوتکنولوژی گرایش میکروب 1425و بقیه گرایش ها در همین حول وحوش احتمال قبولی هست شبانه و دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ ژنتیک و بیوتکنولوژی و..انتخاب رشته کردم? با تو جه به اینکه امسال واسه ارشد نخواندم یه سال بمانم بهتر است؟

  • avatar

    نسیم در تاریخ سه شنبه ۲۹ تیر

    سلام. احتمال قبولیتون واسه شبانه که بعیده برای غیر انتفاعی علم و فرهنگ هم شانس بالایی ندارید متاسفانه.