قبولی با رتبه ۱۹۸۰

avatar

قبولی با رتبه ۱۹۸۰

شادی در تاریخ جمعه ۲۵ تیر

سلام رتبه من ۱۹۸۰ ایا با این رتبه دانشگا کردستان یا کرمانشاه امکان قبولی دارم

  • avatar

    سوگند در تاریخ دو شنبه ۲۸ تیر

    سلام. برای شبانه گرایشهای کم طرفدار شانس دارید.