شانس قبولی

avatar

شانس قبولی

نوشین در تاریخ پنج شنبه ۲۴ تیر

با رتبه 2500بیوشیمی شانس قبولی در ارشد شبانه یا پردیس هست؟

  • avatar

    نسیم در تاریخ دو شنبه ۲۸ تیر

    سلام. برای پردیس شانس دارید.