سلام!بارتبه ۲۳۰۰۰اممات موفقیت درغیرانتفاعی مدیریتهاوجوداره?

avatar

سلام!بارتبه ۲۳۰۰۰اممات موفقیت درغیرانتفاعی مدیریتهاوجوداره?

حکمت در تاریخ چهار شنبه ۱۶ تیر

رتبه ۲۳۰۰۰

  • avatar

    مولود در تاریخ یک شنبه ۲۰ تیر

    سلام. خیلی شانس در گرایشهای پر طرفدار ندارید اما در گرایشهای کم طرفدار شانس دارید.