برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

رشته های مجاز برای شرکت

avatar

رشته های مجاز برای شرکت

نازنین زهرا در تاریخ دو شنبه ۱۴ تیر

سلام . من کارشناسی بهداشت محیط دارم میخواستم بدونم برای شرکت در رشته های ارشد زبان چه رشته هایی مجاز هستند ؟ آیا همه رشته های علوم پزشکی مجازند؟

  • avatar

    میثاق در تاریخ سه شنبه ۱۵ تیر

    سلام. برای مقطع ارشد وزارت علوم همه افراد دارای لیسانس حق شرکت دارند و در هر رشته ای که بخوان.