برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتي

avatar

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دولتي

هانده در تاریخ جمعه ۱۱ تیر

با ﺳﻠﺎﻡ ﻋﺮﺽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻴﺨﺎﻡ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ي ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻢ ﻣﻴﺸﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ تشكر

  • avatar

    مانا در تاریخ سه شنبه ۱۵ تیر

    مدیریت بازگانی یا منابع انسانی