برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

اولويت منابع

avatar

اولويت منابع

يونس در تاریخ چهار شنبه ۹ تیر

ضمن تشكر مجدد إز شما عزيزان تخصصي اموزش شامل سه بخش ميباشد كه هركدام ٢٠ سوال دارند أيا هرسه بخش داراي شرايط برابري براي إحراز نمره و درصد هستند يا بأهم متفاوت ميباشند مثلا اين احتمال وجود داره كه اصول روش تدريس إز ازمون سازي و زبانشناسي مهمتر باشه و درصد بالاتري نسبت به اون دو بخش براي متقاضي حاصل كنه؟ اگه اينطوره اولويت بندي سه بخش را لطفا براي من مشخص كنيد سپاسگزارم

  • avatar

    فرجی در تاریخ پنج شنبه ۱۰ تیر

    هر سه بخش شرایط یکسانی دارند و زدن سوالات بیشتر در یک درس تخصصی دلیل بر تراز آوری نخواهد بود و در نهایت در مجموع سوالات درصد محاسبه می شود.