برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

رتبه

avatar

رتبه

اعظم کشاورز در تاریخ سه شنبه ۸ تیر

سلام و خسته نباشید.
رتبه من تو آمار زیستی شده ۹۴ .به نظرتون میتونمپقبول شم؟