برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولی در دانشگاه

avatar

قبولی در دانشگاه

کسری در تاریخ شنبه ۵ تیر

سلام با رتبه 2100 منظر ایا منظر شبانه یا غیر انتفاعی قبول میشوم؟

  • avatar

    نوروزی در تاریخ یک شنبه ۶ تیر

    سلام. بسته به اسکیستون شانس برای شهرستانها شبانه و غیر انتفاعیهای خوب تهران دارید.