برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

خانواده درمانی

avatar

خانواده درمانی

محمدی در تاریخ سه شنبه ۱۱ اسفند

خانواده درماني با مشاوره گرايش مشاور خانواده فرق داره؟

  • avatar

    محمدی در تاریخ سه شنبه ۱۱ اسفند

    سلام. بله تفادت داره. خانواده درمانی مربوط به ارشد روانشناسی 1 و مشاوره خانواده مربوط به ارشد روانشناسی 2 می باشد