منابع

avatar

منابع

همایی در تاریخ یک شنبه ۹ اسفند

من از فردا میخوام برای ارشد خوندن شروع کنم،چه منابعی برای این وقت کم برای رشته بیوتکنولوژی کشاورزی بهم پیشنهاد میدید؟

  • avatar

    azin در تاریخ یک شنبه ۹ اسفند

    منابع خلاصه و تست موسساتی مثل پوران پژوهش و یا یا سایر انتشارات