بااین رتبه کجاروزانه قبول میشم؟

avatar

بااین رتبه کجاروزانه قبول میشم؟

الی در تاریخ سه شنبه ۱ تیر

من بارتبه۶۷۵روزانه زراعت و۲۱۵بذرو۷۱۰اکولوژی درکدامیک ازاین رشتهاحتمال قبولی روزانه برایم هست؟به نظرتون بهترنیست انتخاب رشته نکنم سال بعدکنکوربدم ؟

  • avatar

    فدایی در تاریخ جمعه ۴ تیر

    سلام. اگه روزانه جاهیا خوب رو می خوای برای سال بعد تلاش بیشتری رو انجام بده.