برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

باسلام.بارتبه683امکان قبولی در دوره روزانه علوم اقتصا دی یا اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران وجود داره؟

avatar

باسلام.بارتبه683امکان قبولی در دوره روزانه علوم اقتصا دی یا اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران وجود داره؟

مریم در تاریخ یک شنبه ۳۰ خرداد

باسلام.بارتبه683امکان قبولی در دوره روزانه علوم اقتصا دی یا اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران وجود داره؟

  • avatar

    جوان در تاریخ جمعه ۴ تیر

    سلام. علوم اقتصادی ضعیف لی اقتصاد انرژی شانس دارید.