مهندسی هسته ای

avatar

مهندسی هسته ای

مهدیه پرند در تاریخ یک شنبه ۳۰ خرداد

رتبه مناسب برای مهندس هسته ای -پرتو پزشکی چنده؟
و کدوم یک درساش اسونتره فیزیک هسته ای یا مهندسی هسته ای ؟