شرایط کاری

avatar

شرایط کاری

بهار در تاریخ یک شنبه ۲ اسفند

سلام من خیلی ب این رشته علاقه داشتم ودارم اماتوی شهرستان حتی استان ماشرایط این رشته رو برای کارندارن هیچ کدوم ازاون مواردیکه ک ذکرشده