تعییین رتبه و تعین محل قبولی

avatar

تعییین رتبه و تعین محل قبولی

فرزانه در تاریخ چهار شنبه ۲۶ خرداد

سلا م مجدد...ببخشید من یادم رفت بپرسم که من در گرایش حسابداری هم درروزانه وهم در شبانه مجاز شدم ودرگرایش حسابرسی وحسابداری مدیریت روزانه غیر مجاز ولی غیر روزانه هارو مجاز شدم و وضعیت کلی منو در کارنامه مجاز زده به نظر شما سهمیه معدل اولی شامل حالم میشه یانه؟

  • avatar

    پشتیبانی 3گام در تاریخ چهار شنبه ۲۶ خرداد

    معدل اولی یا همون شاگرد اول دوره بودن رو تو اعلام قبولی نهایی دخالت می دن.