تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

rrr در تاریخ دو شنبه ۲۴ خرداد

چراکسی جواب نمیده؟

  • avatar

    هنگامه در تاریخ سه شنبه ۲۵ خرداد

    جوابتون رو دادم. تقریبا رتبه نزدیک 3000 میشه.