ارشد

avatar

ارشد

سما در تاریخ چهار شنبه ۱۸ دی

سلام من لیسانس مهندسی نرم افزاردارم،میخوام برای ارشد بخونم امابرنامه ریزی درست ومنابعی که برای آزمون مفیدباشه دراختیارم نیست.چطورمیتونم شروع کنم که واقعاموفق شم؟