ارشد مشاوره

avatar

ارشد مشاوره

غفارى در تاریخ دو شنبه ۲۲ مهر

سلام
من با ليسانس غير مرتبط ميخاستم رشته مشاوره امتحان بدهم و قصدم قبولى در دانشگاه ازاد و پيام نور است بايد در صدهام چند باشد حدودا

  • avatar

    مجتبی کریمی در تاریخ پنج شنبه ۲۵ مهر

    میانگین ده درصد