کنکور ارشد

avatar

کنکور ارشد

رها رضایی در تاریخ جمعه ۱۲ مهر

برای رشته ی الکترونیک دیجیتال، در دانشگاه های تهران نوبت روزانه، باید حداقل و حداکثر چه رتبه ای در کنکور ارشد بیاریم؟
دوم این که بین گرایش های ارشد برق، کدوم گرایش برای خانوم ها بازار کار بهتری داره؟