سلام

avatar

سلام

احمدی در تاریخ یک شنبه ۲۰ مرداد

من کارشناسی علوم تغذیه از علوم پزشکی دارم و میخواستم ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم که در وزارت بهداشت نمیشه
دوتا سوال داشتم یک اینکه امکان شرکت در وزارت علوم و قبولی در دانشگاه ملی رو دارم یا نه؟ و دوم از ارشد روانشناسی بالینی امکان قبولی در دکتری وزارت بهداشت هستش ؟
تشکر