قبولی

avatar

قبولی

محمدصادق دهقانی در تاریخ شنبه ۵ مرداد

با سلام با رتبه 988قدرت در سهمیه امکان قبولی در کجا را دارم؟

 • avatar

  آقای ایزدی در تاریخ دو شنبه ۷ مرداد

  سلام در چه سهمیه ای؟
  چه گرایشی؟
  چه رتبه کشوری ای؟

  • avatar

   محمدصادق دهقانی در تاریخ چهار شنبه ۱۶ مرداد

   10936

  • avatar

   محمدصادق دهقانی در تاریخ چهار شنبه ۱۶ مرداد

   سهمیه 5درصد

  • avatar

   محمدصادق دهقانی در تاریخ چهار شنبه ۱۶ مرداد

   سیستم های قدرت

  • avatar

   آقای ایزدی در تاریخ چهار شنبه ۱۳ شهریور

   سلام دانشگاه های شهر های دور یا درجه 3 و احتمال دارید