رتبه

avatar

رتبه

محمدصادق دهقانی در تاریخ شنبه ۵ مرداد

باسلام برای قبولی در دانشگاه یزد چه رتبه ای نیاز است

 • avatar

  آقای ایزدی در تاریخ دو شنبه ۷ مرداد

  سلام در چه گرایشی؟

  • avatar

   محمدصادق دهقانی در تاریخ چهار شنبه ۱۶ مرداد

   سیستم قدرت و مخابرات سیستم

  • avatar

   آقای ایزدی در تاریخ چهار شنبه ۱۳ شهریور

   2000