انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

امیر محبی در تاریخ چهار شنبه ۲ مرداد

سلام
با رتبه ۳۱ ایثارگری احتمال قبولی روزانه شهر تهران گرایش شناسایی یا خوردگی هست؟