مهندسی شیمی

avatar

مهندسی شیمی

بیتا در تاریخ پنج شنبه ۲۷ تیر

سلام ببخشید من از نرم افزار استفاده کردم ، چند درصد ممکنه اون رشته محل هایی که خوشبینانه میزنه رو قبول بشیم ؟