منابع آموزشی

avatar

منابع آموزشی

جواد جوادی در تاریخ سه شنبه ۲۵ تیر

من کتاب مرور جامع حسابرسی دارم و چاپ ۹۵ و براساس استاندارد سال ۸۹ است آیا لازمه دوباره کتاب چاپ جدید بخرم یا نه؟