شبانه علامه

avatar

شبانه علامه

Parsa در تاریخ سه شنبه ۲۵ تیر

آیا با رتبه ۱۲۱ میشه شبانه علامه آموزش آورد و با چه رنج رتبه هایی شبانه علامه پذیرش میکنه با توجه به اینکه امسال ظرفیت شبانش به ۱۲ نفر افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه ۱۲ تا روزانه و ۱۲ تا شبانه میگیره آیا کلاس های روزانه و شبانه علامه از هم جدا خواه بود