سوال

avatar

سوال

سالاری در تاریخ دو شنبه ۲۴ تیر

بارتبه 244 در سهمیه گرایش 1 رشته برق ایا دانشگاه هرمزگان یا کرمان روزانه گرایش الکترونیک قبول میشیم

  • avatar

    آقای ایزدی در تاریخ دو شنبه ۷ مرداد

    سلام بله