قبولی در کنکور ارشد

avatar

قبولی در کنکور ارشد

کاظم در تاریخ یک شنبه ۲۳ تیر

سلام ایا من با رتبه 4627 اخرین رتبه مجاز 4803 گرایش بهره وری سیستم ها غیرانتفاعی قبول میشم یا نه ؟ًًً