رتبه ۱۵۰۰ معماری

avatar

رتبه ۱۵۰۰ معماری

Saeedeh در تاریخ چهار شنبه ۱۹ تیر

سلام با رتبه ۱۵۰۰ کارشناسی ارشد معماری کدوم دانشگاه دولتی قبول میشم؟