روانشناسی تربیتی

avatar

روانشناسی تربیتی

زهره در تاریخ چهار شنبه ۱۹ تیر

سلام. لطفا پاسخ بدین!
با رتبه کشوری ۱۹۷ و ۲۰ سهمیه ۵ درصدی امکان قبولی تو دانشگاه لرستان رشته روانشناسی تربیتی هست آیا؟
ظرفیت روزانه این دانشگاه ۵ نفره