قبولی شبانه

avatar

قبولی شبانه

Hadis در تاریخ سه شنبه ۱۸ تیر

با سلام میخواستم بدونم با رتبه ۳۹۰ ایا شانس قبولی در دانشگاه علم وصنعت شبانه گرایش طراحی فرایند رو دارم؟