کنکور ارشد

avatar

کنکور ارشد

هاشم در تاریخ سه شنبه ۱۸ تیر

سلام با رتبه ۳۰۰۰ گرایش کنترل شانس قبولی دانشگاه بین المللی قزوین رو دارم؟

  • avatar

    آقای ایزدی در تاریخ دو شنبه ۷ مرداد

    سلام خیر