قبولی در مجازی دولتی

avatar

قبولی در مجازی دولتی

علی در تاریخ سه شنبه ۱۸ تیر

سلام یه سوالی داشتیم
درخصوص قبولی در دوره مجازی دولتی، حتما باید در دوره ی روزانه و شبانه مجاز بود یا خیر؟