گرايش قبولي

avatar

گرايش قبولي

سارا رحيمي در تاریخ سه شنبه ۱۸ تیر

سلام با رتبه ٢٥٤ چه گرايش هايي از دانشگاه تهران و شريف روزانه ميشه قبول شد؟