حدود رتبه لازم

avatar

حدود رتبه لازم

محسن در تاریخ چهار شنبه ۲۹ خرداد

سلام آقای مهری
وقت بخیر
حدود رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه رازی کرمانشاه-روزانه (گرایش آب و سازه های هیدرولیکی) چند است؟
و برای کسب این رتبه، حدودا چه میانگین درصدی باید داشته باشیم؟