احتمال قبولی دانشگاه های تهران

avatar

احتمال قبولی دانشگاه های تهران

علیرضا در تاریخ چهار شنبه ۲۹ خرداد

سلام. با رتبه ۱۲۰۰ و رتبه بین ۱۲۰-۱۴۰ در سهمیه ۵ درصدی احتمال قبولی در کدامیک از دانشگاه های روزانه تهران وجود داره؟ در گرایش مخابرات سیستم

  • avatar

    آقای ایزدی در تاریخ دو شنبه ۳ تیر

    سلام.علم وصنعت یا خواجه نصیر