اصلاحيه

avatar

اصلاحيه

اميرحسين دهشيري در تاریخ سه شنبه ۲۸ خرداد

سلام
سوال ٨٧آزمون٩٨ جواب رو بر حسب kg خواسته پس نيازي به ضرب كردن در g نداره