بررسی قبولی دانشگاه

avatar

بررسی قبولی دانشگاه

فاطمه در تاریخ شنبه ۲۵ خرداد

سلام خسته نباشید.ایا با این درصدها یکی از دانشگاه های تهران قبول میشوم
فیزیولوژی:۴۲/۹
سنجش:۴۵
حرکت شناسی:۱۳/۳۰
اسیب:۴۵